2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
kvalifikovanosť

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o radu. Máme zamestnankyňu - učiteľka etiky (7 hodín vych.-vyuč.) a občianskej výchovy (16 hodín vych-vyuč.).
Má vyštudované:

- VŠ - Mgr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - etika - pedagogika - rok ukončenia 2003
- VŠ - PhDr. - rigorózna skúška v odbore filozofia - rok ukončenia 2006
- VŠ - PhD. - v štúdijnom odbore etika - rok ukončenia 2016

Moja otázka: Je naša zamestnankyňa kvalifikovaná na vyučovanie občianskej náuky? V školstve pracuje od roku 2015.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie občianskej náuky sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť 14. bod. Berie sa úvahy iba magisterské vzdelanie. Mne to vychádza, že kvalifikovaná nie je.