5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sbea
kvalifikovanosť

Dobrý deň. Prosím Vás o radu., resp. o Váš názor. Menil sa v škole riaditeľ školy, ktorý tvrdí, že nie som kvalifikovaná podľa vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch o pedagogických zamestnancoch. Do našej spojenej školy som nastúpila v roku 2014 a od vtedy som aj zástupkyňa pre špeciálnu materskú školu. Ukončené vzdelanie: učiteľstvo pre 1.-4. ročník ZŠ – vysokoškolské štúdium II. stupňa v roku 2003. V roku 2010 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore etopédia. Pán riaditeľ tvrdí, že nie som kvalifikovaná učiteľka pre špeciálnu materskú školu a nemôžem byť ani zástupkyňa, keďže nespĺňam kvalifikačný predpoklad.
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. .z, príloha č. 1, 1. diel , I. časť a špeciálnej materskej školy v 2. diele, I. časť. V 2. diele je Vaše vzdelanie uvedené pod 11. bodom. Treba však pozrieť na vysvedčenie, podľa akého predpisu (zákona) ste ho absolvovali. To je určujúce, či ste kvalifikovaná alebo nie.

Viktoria Orsagova
Uplatnenie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako uplatniť zamestnanca, ktorý má vyštudované trénerstvo, bakalársky stupeň. Vieme ho uplatniť ako vychovávateľa s tým, že si do 4 rokov urobí DPŠ? A do akej triedy ho môžeme zaradiť? Za odpoveď vopred ďakujem.

melanie1234
Činnosť ššp

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či školský špeciálny pedagóg má určený počet priamej výchovnej činnosti so žiakmi Švvp. A či vykonáva prácu na škole ako pedagogický asistent. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Činnosť ššp

Dobrý deň,
v súlade s § 3 ods. 7 nariadenia vlády SR č 201/2019 Z. z. základný úväzok školského špeciálneho pedagóga sa nestanovuje. Pedagogický asistent je iná kategória pedagogického zamestnanca. Školský špeciálny pedagóg nevykonáva činnosť pedagogického asistenta.