4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
GABIKAGABIKA
kvalifikovanosť

Dobrý deň, máme učiteľku v MŠ, ktorá dostala výnimku z plnenia kvalifikačných predpokladov podľa §83 zákona 138/2019, tento rok končí štúdium na SOŠ pre MŠ . Je možné, aby učila jazykovú prípravu v MŠ? Ak tomu dobre rozumiem, prv musí byť kvalifikovaná na úrovni učiteľa MŠ (ak berieme do úvahy výnimku, tak je, ak nie, tak nie je) . Stačí jej aj maturita z aj, ak by bola kvalifikovaná ? 173/2023 uvádza vykonanie maturitnej skúšky z príslušného jazyka do 31.12.2013, čo pre ňu platí.

Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť

Dobrý deň,
ak Vaša učiteľka materskej školy dostala výnimku z plnenia kvalifikačných predpokladov podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak podľa ods. 4 uvedeného paragrafu sa považuje za kvalifikovanú po dobu štyroch rokov. V zákone je to jednoznačne uvedené, netreba o tom polemizovať.

evaku
kvalifikácia učiteľky MŠ

Dobrý deň,
nastupuje nám do MŠ nekvalifikovaná učiteľka - má Mgr. nie pedagogického smeru, v školstve nepracovala, má podmienku a začína študovať na strednej pedagogickej škole. Bude zaradená ako začínajúca učiteľka v PT 6 s príplatkom. Zaradíme ju na adaptačné vzdelávanie a po jeho ukončení zostane v PT 6 bez príplatku stále ako nekvalifikovaná? Po ukončení štúdia na SŠ bude kvalifikovaná na úrovni PT 5 samostatná učiteľka, alebo s prihliadnutím na VŠ 2.stupňa bude v PT 6 nekvalifikovaná? Mýlia ma tam tie rozdiely vo vzdelaní o dva stupne.
Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikácia učiteľky MŠ

Dobrý deň,
ak ste Vašej učiteľke materskej školy dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad, tak ju ako začínajúcu zaradíte do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania až o doby štyroch rokov ju s využitím § 83 ods. 4 zaradíte ako samostatnú do 7. platovej triedy. Po štyroch rokoch zistíte, že neabsolvovala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale len stredné odborné vzdelanie, zaradíte ju ako kvalifikovanú na úrovni ÚSO a s prihliadnutím na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované ju zaradíte do 6. platovej triedy.