5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
monika b.
Kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň.

Môžete mi prosím poradiť, či kolegyňa spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie nasledujúcich predmetov:
- Obchodná prevádzka a Ekonomika (v prípade študijného odboru 6442 K obchodný pracovník),
- Ekonomika (v prípade učebných odborov: 6444 H čašník, servírka. 6445 H kuchár. 2964 H cukrár a 4524 H agromechanizátor, opravár),
- Ekonomika a podnikanie (v prípade študijného odboru 2982 L 02 potravinárska výroba)?
Kolegyňa získala vzdelanie v študijnom odbore Marketing na zahraničnej vysokej škole a absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad

V prvom rade je potrebné nostrifikovať doklad o vzdelaní v zahraničí a porovnať jeho zhodu so vzdelaním na Slovensku. Následne na základe rozhodnutia o zhode, kde bude napísané akému vzdelaniu na Slovensku zodpovedá toto vzdelanie, riaditeľ školy, ktorý je zodpovedný v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. za posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov, posúdi v súlade s § 14 ods. 2 uvedeného zákona zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť.

monika b.
Kvalifikačný predpoklad 2

Dobrý deň.

Ďakujem za odpoveď.Doklady o vzdelaní boli nostrifikované.Podľa toho kolegyňa získala vzdelanie v študijnom odbore Marketing (vysokoškolské vzdelanie I.stupňa-vzdelanie podľa SR podmienok), následne v študijnom odbore Obchodné poradenstvo (vysokoškolské vzdelanie II.stupňa-vzdelanie podľa SR podmienok) a môže používať titul MSc.Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 sme preštudovali a podľa nej na vyučovanie spomínaných predmetov v prípade uvedených odboroch potrebuje mať kolegyňa vzdelanie v študijnom odbore Ekonomika a manažment.Chceli by sme ale mať istotu,že sme obsah vyhlášky správne pochopili,resp. či neexistuje nejaká možnosť uznať/počítať jej vyučovanie týchto predmetov do kvalifikovanosti.Nechceli by sme kolegyňu žiadnym spôsobom ukrátiť.

Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad

Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ste preštudovali správne, Vaša uchádzačka nie je kvalifikovaná ani na jeden predmet, ktorý uvádzate. Kvalifikačné predpoklady sa získavajú štúdiom na príslušnej vysokej škole a nedajú sa nahradiť praxou, ktorá by jej vznikla ako nekvalifikovanej učiteľke. Prax nenahrádza vzdelanie.

monika b.
Kvalifikačný predpoklad

Vážená pani Pavliková.
Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.
Monika B.