3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň
Prosím Vás o radu, pani učiteľka má vyštudovanú VŠ druhého stupňa, študijný odbor zameraný na učiteľstvo občianskej náuky a náboženskej náuky v ZŠ. V roku 2018 pani učiteľka ukončila rozširujúce dvojročné štúdium v študijnom odbore i programe zameranom na špeciálnu pedagogiku. Platí pre ňu 1. diel, II. časť, bod 24 vyhlášky č. 173/2023 Z. z.? (študijný odbor alebo študijný program zameraný na špeciálnu pedagogiku absolvovaný do 31. augusta 2019)
Ruší sa špeciálna trieda, môže ísť učiť do bežnej triedy. Bude kvalifikovaná na 1. stupni, alebo sa to týka iba ukončenej VŠ 2. stupňa zameranej na špeciálnu pedagogiku, ak ju učiteľ ukončil do 31. 8. 2019?

Ďakujem za odpoveď.

Renka70
kvalifikačný predpoklad

Opravujem vyššie uvedenú požiadavku, pani učiteľka doručila doklady o vzdelaní.

Prosím Vás o radu, pani učiteľka 3. 6. 2016 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na teologickej fakulte ukončila VŠ druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy a 11. júna 2018 pani učiteľka ukončila v školskom roku 2017/2018 vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom odbore špeciálna pedagogika v študijnom programe špeciálna pedagogika - učiteľstvo na Prešovskej univerzite v Prešove , pedagogická fakulta. Vysvedčenie o špeciálnopedagogickej spôsobilosti je ako príloha k diplomu Z PU PF ( k vyššie uvedenému ukončenému vzdelaniu na katolíckej univerzite v Ružomberku) .
Platí pre ňu 1. diel, II. časť, bod 24 vyhlášky č. 173/2023 Z. z.? (študijný odbor alebo študijný program zameraný na špeciálnu pedagogiku absolvovaný do 31. augusta 2019)
Ruší sa špeciálna trieda, môže ísť učiť do bežnej triedy. Bude kvalifikovaná na 1. stupni, alebo sa to týka iba ukončenej VŠ 2. stupňa zameranej na špeciálnu pedagogiku, ak ju učiteľ ukončil do 31. 8. 2019?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň,
vo vyhláške je uvedené v 24. bode študijný odbor alebo študijný program zameraný na špeciálnu pedagogiku absolvovaný do 31. augusta 2019. Toto nie je to isté ako rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Vaša pani učiteľka nie je kvalifikovaná pre prvý stupeň základnej školy. Je potrebné absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, napr. podľa 5. bodu prílohy č. 1, 1. diel, II. časť k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.