2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
kvalifikačné vzdelávanie

Dobrý deň ,

prosím Vás o informáciu ohľadom kvalifikačného vzdelávania. Zamestnanec doručil zamestnávateľovi vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní v rozsahu 45 hodín dňom 25.09.2021 ide o rozširujúci model doplňujúceho pod. štúdia pre získanie predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórií ped. asistent. / inkluzívne vzdelávanie/ - pracuje ako ped. asistent
Zamestnanec má ukončenú VŠ 2. stupňa Sociálna práca , zaradená ako začínajúci. V priebehu obdobia 04/2021 si urobila adaptačné a zároveň dokončila dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium a doniesla vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti. / pedagogika, psychológia, didaktika/. Od apríla ako ukončila zaradená ako kvalifikovaná . Doklad o kvalifikačnom vzdelávaní považujeme ako doklad, že je plne kvalifikovanou pre výkon
ped. asistent. Počet hodín vzdelávania je menej ako 50 a tak nie je zatiaľ možné priznať príplatok za profesijný rozvoj../ ďakujem veľmi pekne/

Maria Pavlikova
kvalifikačné vzdelávanie

Váš zamestnanec je kvalifikovaný ako pedagogický asistent a môžete ho zaradiť do 6. platovej triedy. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z . sa priznáva pedagogickému zamestnancovi za presne tam určené vzdelávania. Za DPŠ - kvalifikačné vzdelávanie sa nepriznáva bez ohľadu na počet hodín. Asistent ním získal potrebnú kvalifikáciu na svoju činnosť, tak ako to uvádzate aj v otázke, nebolo to v rámci profesijného rozvoja.