2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katfor
kvalifikačné predpoklady - školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň, chcem sa informovať či spĺňam kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti školského špeciálneho pedagóga. Mám ukončené Bc. - vychovávateľstvo (2001), Mgr. - Sociálna pedagogika (2007), RŠ špeciálnej pedagogiky (2006), DPŠ (2015) a RŠ - učiteľstvo primárnej pedagogiky (2017), 1. atestáciu pre prim. vzdelávanie (2019). Ako špeciálny pedagóg by som mala byť zaradená v akej platovej triede? Platí mi 1.atestácia aj na túto pozíciu?

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady - školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Za podmienky pôsobenia najmenej päť rokov pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami budete kvalifikovaná na pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga. Prvá atestáciu vykonaná pre kategóriu učiteľ primárneho vzdelávania Vám neplatí pre kategóriu školskkého špeciálneho pedagóga.