2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
kvalifikačné predpoklady - cudzí jazyk

Pani Pavlíková, môžem poprosiť o informáciu ako postupovať v danom prípade?

Bilingválna stredná škola - učiteľ vyučuje informatiku aj v cudzom jazyku - aprobácia - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - informatika .
Jeho základný úväzok je 17 hodín. Z toho:
11 hodín vyučuje informatiku v slovenskom jazyku
6 hodín vyučuje v cudzom jazyku.
Od začiatku pracovného pomeru uplynuli 4 roky. Zamestnávateľovi nepredložil v zákonnej lehote doklad o vzdelaní z príslušného jazyka na úrovni C1
Spĺňa tento učiteľ kvalifikačné predpoklady?
Môže vyučovať aj naďalej v cudzom jazyku?

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady - cudzí jazyk

Dobrý deň,
akú podmienku ste mu dali na získanie vzdelania ? Ak nemá príslušný doklad na vyučovanie cudzieho jazyka, je nekvalifikovaný. Váš učiteľ plní však podmienku podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Je vydané nejaké usmernenie pre bilingválne školy, že učiteľ musí celý úväzok učiť kvalifikovane ?