1 príspevok / 0 nový
annajohanidesov...
Kvalifikačné predpoklady

V zmysle platnej legislatívy § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. vedúci pedagogický zamestnanci musia spĺňať kvalifikačné predpoklady. Riaditeľ zástupkyňu pre materskú školu k 31.12.2016 odvolal, lebo nemá atestáciu . Zároveň od 1.01.2017 poveril zastupovaním tú istú osobu na dobu 6 mesiacov, do času, kým vykoná 1. atestáciu. Keď splní podmienky a vykoná atestáciu, zasa ju vymenuje za zástupkyňu MŠ. Koná tak napriek tomu , že jej kolegyňa v MŠ je učiteľka s prvou atestáciou. Je toto konanie riaditeľa v súlade so zákonom?