5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
aneta1973
kvalifikácia špeciálny pedagóg

O kvalifikácii špeciálnych pedagógov tu bolo veľmi veĺa názorov, ale v tomto nemám vôbec jasno. p. Pavlíková prosím Vás o názor.
Mám ukončene VŠ v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I.cyklu - aprobácia 1-5 ročník.
Potom som si robila rozširujúce učiteľské štúdium odboru psychopédia -na získanie kvalifikácie v odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť , zameranie: psychopédia, pričom štátna záverečná skúška učiteľského štúdia pre 6-9 ročník základnej 9 ročnej školy bola z predmetov :psychopédia s metodikou a teoretických základov špeciálnej liečebnej pedagogiky, kde som získala doklad o absolvovaní rozširujúceho učiteľského štúdia v študijnom odbore psychopédia.
Moja otázka: môžem byť s touto kvalifikáciou zaradená ako samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, ak nemám štátnicu z diagnostiky a poradenstva.
Dakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Kvalifikácia špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 11. Nerozumiem Vášmu vzdelaniu a neuvádzate ani obdobie, v ktorom ste ho absolvovali. Podľa môjho názoru pre činnosť odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga je rozdiel mať vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a učiteľský smer predmetu psychopédia. Ako učiteľka určite nemôžete vykonávať diagnostiku v CPPPaP, to v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vedia lepšie ako ja a preto sa obráťte na posúdenie Vašej kvalifikácie na príslušného riaditeľa.

aneta1973
kvalifikácia - doplnenie

p. Pavlíková posielam doplnenie, takže:
- diplom vydaný na základe absolvovaného VŠ štúdia v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu - aprobácia 1-5 ročník ZDŠ /1976/
- doklad o absolvovaní rozširujúceho učiteľského štúdia odboru psychopédia a získanie kvalifikácie v odbore učiteľstvo pre školy vyžadujúcu osobitnú starostlivosť zameranie: psychopédia /1983/
Moja otázka: môžem / nemôžem byť zaradená ako odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg v CPPPAP alebo v špeciálno-pedagogickej poradni?
dakujem a prajem pekný den.

aneta1973
Doplnenie

O.pavlikova prosím vás, viete mi napísať vaše stanovisko?

Maria Pavlikova
Doplnenie

Odpovedala som Vám 01. apríla 2020 o 10.09 hod.