110 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maja12345
Kvalifikácia pre učiteľku v MŠ

Dobrý deň prajem,
chcem sa spýtať pani Pavlíkovej, ako postupovať v nasledujúcom prípade. Mám ukončené VŠ vzdelanie s titulom Ing., Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline (dnes Žilinská univerzita), v odbore Ekonomika spojov.
Pri ukončení VŠ som si urobila DPŠ, ktoré ma oprávňuje vyučovať ekonomické predmety na stredných školách.
Aké mám možnosti, čo sa týka ďalšieho vzdelávania, ak by som chcela učiť v materskej škole, resp. čo treba dodatočne vyštudovať, aby mi bola priznaná plat. trieda 10.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre učiteľku MŠ

Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktorému prislúcha zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy v 10. platovej triede, musíte absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky na vysokej škole.

Marcela28
učiteľ MŠ

Dobrý deň, zaujíma ma, ak mám vyštudovanú sociálnu prácu Mgr. štúdium a následne si urobím doplnkové pedagogické minimum a rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky budem zaradená do 10. platovej triedy. Je možné si potom urobiť prvú a neskôr druhú atestáciu? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Učiteľ MŠ

Áno, je to tak. Opakovane to uvádzam vo svojich odpovediach. Najskôr získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie na strednej škole a následne v materskej škole. Budete kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a môžete vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu.

Martina Drabová
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň chcem sa informovať či je možné zamestnať sa v materskej škole ak mám ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa v odbore liečebný pedagóg ? Alebo je potrebné si ešte urobiť doplnkové štúdium predškolské ? Ďakujem

Karin23
Kvalifikácia pre učiteľku MŠ

Dobrý deň, mám ukončený 2. stupeň VŠ na VŠEMVS odbor verejná správa s titulom Mgr. Mala by som záujem pracovať ako učiteľka v MŠ, plánujem ísť študovať externe 2-ročné štúdium na strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Postačuje na vykonávanie tohto povolania ukončenie tohto 2 ročného štúdia, resp. je možné začať pracovať ako učiteľka v MŠ počas tohto štúdia? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre učiteľku MŠ

Ak Vás príjmu do pracovného pomeru, môžete pracovať ako nekvalifikovaná učiteľka materskej školy. Zaradia Vás do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy do 9. platovej triedy a do adaptačného vzdelávania. V súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Vám patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania budete naďalej zaradená v 9. platovej triede, ale bez príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca. Odo dňa vzniku pracovného pomeru v školstve sa na Vás vzťahuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého ste povinná do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Áno, postačuje aj vzdelanie, ktoré uvádzate, ale budete kvalifikovaná len na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Aj po ukončení štúdia učiteľstva pre materské školy , budete zaradená do 9. platovej triedy.

Gabikako
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
prosím Vás o informáciu:
- som zamestnaná v materskej škole ako učiteľka (od 1. mája 2017 na pracovnú zmluvu, predtým od 1.12.2016 do 30.4.2017, spolu 5 mesiacov, na dohodu),
- mám VŠ ekonomického zamerania + DPŠ + adaptačné vzdelávanie + 1. atestáciu z využitia inovatívnych metód v ekonomických predmetoch,
- od roku 2001 som bola zamestnaná na strednej škole ako sekretárka,
- od roku 2009 do roku 2015 som v tej istej škole pracovala ako učiteľka ekonomických predmetov,
- dorábam si v rámci rozširujúceho štúdia predškolskú pedagogiku na UMB BB.
Chcela by som vedieť v akej platovej triede by som mala byť zaradená a koľko rokov sa mi ráta do praxe v rámci platovej tarify? Je moja atestácia platná aj pre materské školy?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Ste kvalifikovanou učiteľkou ekonomických predmetov s prvou atestáciou. Čo sa týka materskej školy ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy. Kvalifikáciu získate po ukončení rozširujúceho štúdia predškolskej pedagogiky a následne Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou do 11. platovej triedy. V súlade s § 49 ods. 7 zákona č. 317/2007 Z. z. vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej spĺňa kvalifikačné predpoklady. Pedagogickú prax, ktorú ste získali ako učiteľka strednej školy Vám započítajú plne a tiež súčasnú prax. Prax sekretárky nie je príbuzná praxi pedagogickej.

Gabikako
Zaradenie do PT

Dobrý deň, ďakujem pekne za odpoveď.

Jedlickova

Dobrý deň, zaujíma ma či môžem byť učiteľka v materskej škôlke ak mám vyštudovanú sociálnu prácu Mgr. štúdium a následne som si spravila doplnkové pedagogické minimum. Prípadne čo spraviť aby som mohla učiť? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. V materskej škole kvalifikovaná učiteľka musí mať vzdelanie v predškolskej pedagogike. Je jedno, či na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Od stupňa vzdelania závisí zaradenie don platovej triedy. Vaše vzdelanie je nepedagogické. Ak k sociálnej práci absolvujete doplňujúce pedagogické štúdium, budete kvalifikovaná učiteľka predmetu sociálna práca a pod. na strednej škole. Až po získaní pedagogického vzdelania, môžete absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky, čím získate kvalifikáciu učiteľky materskej školy.

katica-bogar
Potrebujem poradit ako sa stat ucitelkou MŠ

Dobry den,mam ukoncene SOUŽ v odbore Operatorka prevadzky a ekonomiky dopravy v r.2000 s maturitou,ale chcela by som sa stat ucitelkou v MŠ.Staci mi si dorobit pedagogicke minimum dvojrocne? Poprosim o radu,lebo sa prave chystam zacat a neviem ci mi to staci?Dakujem.pekne

Maria Pavlikova
Potrebujem poradiť

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľky materskej školy v časti I. Učiteľ materskej školy pod písm. A, B alebo D. Neviem, aké pedagogické minimum máte na mysli, ale musíte absolvovať niektoré zo vzdelaní, ktoré je uvedené v danej časti prílohy. Najnižšie vzdelanie môže byť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ktoré je uvedené pod písm. D.

Mária Butková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, potrebovala by som súrne radu. Od apríla mám nastúpiť ako učiteľka v MŠ. Strednú školu mám gymnázium. Bc som získala v odbore predškolská a elementárna pedagogika (v študijnom programe predškolská inkluzívna pedagogika) a Mgr. som získala v odbore predškolská a elementárna pedagogika (v študíjnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Do akej platovej triedy by som mala patriť? povedali mi, že do 8?? je to tak?? Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nie, nie je to tak. Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľky materskej školy v časti I. Učiteľ materskej školy pod písm. A, B alebo D. Ak ste ešte nepracovali v školstve a budete začínajúca učiteľka materskej školy, tak vzhľadom na vzdelanie, ktoré uvádzate, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy do 9. platovej triedy a aj po ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do 9. platovej triedy.

Mirka P
Ake vzdelanie potrebujem pre MŠ

Dobrý deň, mám vyštudovanú Vysokú školu DTI,(Mgr.) odbor Učiteľstvo profesijnych predmetov a praktickej prípravyˇ(zameranie ekonomické predmety). ˇUčiť môžem na strednej a zakladnej škole 5-9 roč,. Aké však potrebujem vzdelanie aby som mohla učiť na základnej škole 1-4 alebo v MŠ , a čo mi postačuje aspoň na školskú družinu ? Uvažujem o nadstavbovom štúdiu na strednej pedagogickej škole ,,učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" ukončené matur. skúškou alebo špecializačné štúdium ,,špeciálna pedagogika" ukončené absolventskou skúškou (diplomovaný špecialista). Bolo by to postačujú v prípade MŠ alebo špeciálnej školy? ALebo je potrebné vysok. vzdelanie ak by som chcela byť zaradená aj do vyššej platovej triedy ??? V čom mi pomôže rigorózna skúška, 1 a 2. atest. skúška ? Nahrádza mi to nejake nižšie vzdelanie, alebo ide čisto o platovú záležitosť ? Môžte mi to všetko podrobnejšie rozpísať , ake kde vzdelanie potrebujem, prípadne v akej platovej triede budem ? Mám v tom trochu chaos. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Aké vzdelanie potrebujem pre MŠ

Odpoveď na Vaše otázky nájdete niekoľkokrát aj tu. Len treba čítať. Ja osobne nepredpokladám, že ste kvalifikovanou učiteľkou pre druhý stupeň základnej školy. Ktoré ekonomické predmety by ste tam učili ? Najvhodnejšie by bolo rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Na čo by ste študovali špeciálnu pedagogiku, keď chcete pracovať v materskej škole ? Najprv treba zvážiť ako sa chcete uplatniť a vybrať školu a nie naopak. Ak absolvujete pomaturitné štúdium, nemôžete predpokladať, že Vám ho započítajú ako vysokú školu. Rigorózna skúška a atestácia ? V akom odbore ? Veď nie ste kvalifikovaná, ako si chcete rozširovať kvalifikáciu ?

MiroslavB.
Kvalifikácia pre učiteľku v MŠ

Dobrý deň prajem,
chcem sa spýtať pani Pavlíkovej, ako postupovať v nasledujúcom prípade. Mám ukončené VŠ vzdelanie s titulom Mgr., Pedagogická fakulta Prešov, v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Učím na MŠ chcela by sa informovať keď spravím 1 atestáciu pre predprímarne vzdelávanie či postúpim v platovej triede.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre učiteľku v MŠ

Neviem, či postúpite v platovej triede, pretože neviem, v ktorej platovej triede ste zaradená. Záleží to v tomto prípade od ukončenej strednej školy. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ste nekvalifikovaná ako učiteľka materskej školy. Možno na úrovni bakalárskeho vzdelania spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy. Atestácia by nadväzovala na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Ale toto je len teória, pretože neuvádzate komplet vzdelanie.

Marcela28
Asisent učiteľa

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala. Mám ukončenú VŠ v odbore ochrana osôb a majetku (Ing.) a VŠ v odbore sociálna práca (Mgr.). Nastupujem do materskej školy ako asistent učiteľa. Moje otázky: Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená? Čo by som mala dodatočne doštudovať, aby som bola kvalifikovaný učiteľa a postúpila v platovej triede? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Vaše vzdelanie je nepedagogické. Pri nástupe do zamestnania Vám dajú podmienku v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Po jeho absolvovaní budete kvalifikovaná učiteľka strednej školy na tie predmety, z ktorých ste vykonali štátnu skúšku, a to podľa toho, na ktorej vysokej škole doplňujúce pedagogické vzdelanie absolvujete. Na činnosť asistenta učiteľa to bude postačujúce a budete zaradená do kariérového stupňa začínajúci asistent učiteľa do 8. platovej triedy a po ukončení adaptačného vzdelávania do kariérového stupňa samostatný asistent učiteľa do 9. platovej triedy.

Jo.buz
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
prosím vás o radu ohľadom rozširujúceho vzdelávania. Pracujem v MŠ ako samostatný pedagogický zamestnanec, zaujímam sa o budúci postup v platových triedach. Momentálne som zaradená v 9. platovej triede, no čo sa týka atestácií, sú pre mňa momentálne z hľadiska postupu nevýhodné, pretože mám ukončené nadstavbové štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v roku 2017 som ukončila druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika. Otázka teda znie, odporúčate mi absolvovať rozširujúce štúdium pre predprimárne vzdelávanie alebo primárne vzdelávanie? Pretože, ak by som absolvovala opäť druhý stupeň vysokoškolského štúdia pre predprimárne vzdelávanie (externe 3 roky) bola by som kvalifikovaná a zaradená do 10. platovej triedy. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia pre primárne vzdelávanie by som bola zaradená rovnako alebo v mojom prípade musím absolvovať rozširujúce štúdium pre predprimárne vzdelávanie?
Vopred Vám ďakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa - bod 1 alebo 2, rovnako ako keď absolvujte rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky - bod 11 uvedenej vyhlášky. V oboch prípadoch Vám bude patriť zaradenie do 10. platovej triedy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, budete kvalifikovaná aj na prvý stupeň základnej školy.

Jo.buz
Rozširujúce štúdium

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď

marianlicak175
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu. Som učiteľka MŠ už 9 rokov. Mám ukončenú VŠ učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov náboženstvo a eticka výchova. A tiež som ukončila strednú pedagogickú školu odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Na začiatku som bola v siedmej platovej triede a po adaptacnom ma preradili do ôsmej a tak po pár rokoch do deviatej platovej triedy. Chcela by dom vedieť či je to v poriadku. Ďakujem za odpoveď. Ličakova

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nepíšte v ktorom roku ste nastúpili do zamestnania, či ste mali všetky vzdelania absolvované pri nástupe do zamestnania, preto Vám odpoviem iba na to, čo ste uviedli. Zaradenie do 9. platovej triedy v súčasnosti je správne.

MonikaKub
Asistent učiteľa

Dobrý deň. Mám ukončenú VŠ II.st. v odbore Marketing a obchod (Ing.). Chcela by som si doplniť vzdelanie pre prácu Asistenta učiteľa pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovnými potrebami. Aké riešenie je pre mňa z dlhodobého hľadiska výhodnejšie? DPŠ (2roky) alebo odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na Strednej pedagogickej škole? Ďakujem za odp.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Ak absolvujete odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole, budete kvalifikovaná ako asistent učiteľa, učiteľka materskej školy a tiež vychovávateľka. Ak absolvujete DPŠ budete kvalifikovaná asistentka učiteľa a učiteľka strednej školy pre predmety marketing a obchod.

Adelik
vychovávateľ ZŠ

Dobrý deň.Chcela by som Vás poprosiť o radu.V šk.roku 1992/1993 som vyštudovala SPGŠ- študijný odbor 76-40-6 učiteľstvo pre materské školy. Chcela by som pracovať ako výchovavateľka na ZŠ. Musím si doplniť ďalšie vzdelanie?

Maria Pavlikova
Vychovávateľ v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov školského klubu detí sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII. Vychovávateľ. Pod písm. D v bode 4 je uvedené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo. Spýtajte sa na strednej pedagogickej škole, či existuje možnosť doplniť si maturitnú skúšku v odbore vychovávateľstvo.

Veronika.
Kvalifikacne predpoklady na ZS

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, učím v MŠ ( stredna škola je PaSa) , VŠ 2st. Socialna pedagogika. Aké štúdium by som musela absolvovať, ak by som chcela učiť na prvom stupni ZŠ? Je možnosť si dorobiť len DPŠ, alebo by som musela študovať primárnu pedagogiku bc a mgr stupeň? Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na ZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť III. Na to, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka prvého stupňa základnej školy, musíte absolvovať magisterské štúdium učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy. K Vášmu vysokoškolskému vzdelaniu by ste mohli absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium a následne rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a tak by ste tiež dosiahli kvalifikovanosť učiteľky pre prvý stupeň základnej školy.

Romikka
Zaradenie do platovej triedy- učiteľka v MŠ

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Pracujem v MŠ, mám ukončené adaptačné vzdelávanie.
Ukončila som gymnázium, Bc. štúdium Predškolská a elementárna pedagogika,. Mgr. štúdium Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a PhD. štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.
Je možné neskôr uznať PhD. štúdium ako atestáciu?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Martina Frenková
platobná trieda

Dobrý deň, od septembra nastupujem do ZŠ ako učiteľka náboženstva. Práve som dokončia teologický inštitút a mám vysokoškolský diplom s titulom Magister. Prosím vás do akej platobnej triedy sa zaraďujem. Dakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Je to prvý pracovný pomer v školstve, tak budete zaradená do kariérového stupňa začínajúci učiteľ do 9. platovej triedy. Na vyučovanie náboženstva musíte zamestnávateľovi predložiť aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi.

Mária Butková
Externé štúdium - stredná škola.

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Pracujem ako učiteľka v MŠ. Momentálne som zaradená v 9. platovej triede, po ukončení adaptačného vzdelávania ostanem v 9.platovej triede. Strednú školu mám gymnázium, Bc. mám v odbore predškolská a elementárna pedagogika - št. program predškolská inkluzívna pedagogika, a Mgr. mám v odbore predškolská a elementárna pedagogika - št. program - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Zaujímalo by ma, či sa môžem dostať do 10.platovej triedy, tým že si dorobím maturitu na strednej pedagogickej škole (BA - externe). A potom budem zbierať kredity atď.? Ďakujem za odpoveď. Pekný večer.

Maria Pavlikova
Externé štúdium - stredná škola

Áno, po absolvovaní strednej pedagogickej školy zameranej na učiteľstvo pre materské školy v spojení s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v programe učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy budete spĺňať kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I., písm.. A bod 11 a budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 10. platovej triedy a budete sa môcť kontinuálne vzdelávať. Kontinuálne ste sa mohli vzdelávať aj doteraz, pretože ste boli kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.

paidagogos
Dobrý deň.

Vyštudovala som odbor "Učiteľstvo pre materské školy a Vychovávateľstvo" na Pedagogickej a sociálnej akadémii a "Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov" Pedagogika a Psychológia na Univerzite Mateja Bela. Po vysokej škole som pracovala v MŠ, kde som absolvovala adaptačné vzdelávanie a bola som zaradená do 10 platovej triedy. Aktuálne sa po materskej dovolenke opäť uchádzam o prácu učiteľky v MŠ, no na jednom z pohovorov mi bolo povedané, že mi VŠ neuznajú, čiže mám tomu rozumieť tak, že mám úplné stredoškolské odborné vzdelanie, kariérny stupeň samostatný učiteľ a patrím do platovej triedy 8?
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

paidagogos
...ešte doplním, že

moje vysokoškolské vzdelanie je magisterské...

Maria Pavlikova
Dobrý deň

Na základe Vami uvedeného vzdelania ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské magisterské vzdelanie máte iné ako požadované vyhláškou č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy, a preto Vám patrí zaradenie do 9. platovej triedy.

paidagogos
Otázka

Ďakujem Vám za odpoveď. Vyhlášku som čítala. Ak absolvujem jednoročné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika ako je uvedené v 4. bode 1. časti Učiteľ materskej školy A) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, potom budem plne kvalifikovaná?

andrea561
materská škola

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či môžem pracovať v materskej škôle, popri štúdiu na predš.a elemen.pedagogike, alebo až po ukončení, ďakujem

1januska2
Kvalifikácia - učiteľka MŠ

Dobrý deň.
Mám ukončenenú Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v odbore - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Momentálne pracujem ako učiteľka MŠ a mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Je v mojom prípade potrebné ďalšie štúdium predškolskej pedagogiky či už na VŠ, alebo pomaturitné štúdium? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia - učiteľka MŠ

Na základe Vami uvedeného vzdelania ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy, a preto je potrebné absolvovať vzdelanie určené pre učiteľky materských škôl, t. j. štúdium predškolskej pedagogiky či už na VŠ, alebo pomaturitné štúdium.

Chantal Cacagni
Kvalifikácia

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ak som absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov, aké doplňujúce vzdelanie musím absolvovať aby som bola kvalifikovaná učiteľka v MŠ, prípadne môžem učiť v MŠ aj ako nekvalifikovany pracovník? Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť I. Na to, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka materskej školy, musíte absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Či môžete učiť ako nekvalifikovaná o tom rozhoduje riaditeľka materskej školy.

Dado 2018
Kto môže učiť v MŠ?

Dobrý deň! Môže vyučovať osoba v materskej škôlke sama keď ma vyštudovany gymnazium,a teraz študuje pedagogiu Bc 3 ročnik ale ešte nema dokončeny študium?

Maria Pavlikova
Kto môže učiť v MŠ ?

Ak má pracovnú zmluvu na danú činnosť, tak môže učiť.

ena77
Zaradenie učiteľky MŠ bez adaptačného vzdelávania

Dobrý deň prajem,
prijímame novú pedagogickú pracovnú silu do MŠ, má kvalifikáciu, aby mohla učiť v MŠ, vysokú školu druhého stupňa, ale nemá absolvované adaptačné vzdelávanie. Do akej platovej triedy ju máme zaradiť 9 alebo 10 začínajúci alebo samostatný? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ bez adaptačného vzdelávania

Do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec sa zaradí v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický zamestnanec pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo pri zmene zamestnávateľa, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa adaptačné vzdelávanie ukončil neúspešne.

Stránky