7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Katarína_B
Kvalifikácia pre školského špeciálneho pedagóga

Dobrý deň,

chcela by som si overiť, či som kvalifikovaná na pozíciu školského špeciálneho pedagóga. Mám vyštudované učiteľstvo pre špeciálne školy v kombinácii s učiteľstvom všeobecnovzdelávacích predmetov (VŠ vzdelanie 2. stupňa, rok ukončenia 2007), 3 roky praxe ako špeciálny pedagóg v CŠPP a 9 rokov praxe ako učiteľ na ZŠ/SŠ pre žiakov so ZZ.
Zároveň by som sa chcela spýtať na možnosť uznania atestácií na pozícii školského špeciálneho pedagóga: 1. atestácia: anglický jazyk, 2. atestácia: špeciálna pedagogika.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre školského špeciálneho pedagóga

Dobrý deň,
Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Uznanie atestácii závisí od toho, pre ktorú kategóriu ste ich vykonali, hlavne druhá atestácia. Prvú atestáciu máte z anglického jazyka ? Ako školský špeciálny pedagóg ste kvalifikovaná a atestácie treba posúdiť.

Katarína_B
Kvalifikácia pre školského špeciálneho pedagóga

Obidve atestácie sú pre kategóriu učiteľ, 1. v odbore anglický jazyk, 2. v odbore špeciálna pedagogika. Témy obidvoch prác sa týkajú žiakov so ZZ.

Katarína_B
školský špeciálny pedagóg a učiteľ

Ešte by som sa chcela spýtať na situáciu, keď mi škola ponúkla 50% úväzok ŠŠP a 50% úväzok učiteľa. Je potrebné uzavrieť dve pracovné zmluvy? Je toto zaradenie správne?
ŠŠP - 8. platová tarifa, 2. pracovná trieda (uznaná len 1. atestácia, nakoľko 1. a 2. atestácia bola vykonaná pre kategóriu Učiteľ?), uznaný 12% príplatok za profesijný rozvoj, ktorý som doteraz poberala ako učiteľ na špeciálnej škole?
Učiteľ - 9.platová tarifa, 1. pracovná trieda, uznaná 1. a 2. atestácia a 12% príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
školský špeciálny pedagóg a učiteľ

Dobrý deň,
sú potrebné uzatvoriť dve pracovné zmluvy. Ostatné - zaradenie, platová trieda a uznanie/neuznanie atestácií uvádzate správne.

Katarína_B
2. atestácia ŠŠP

Ďakujem pekne. Ešte by som mala poslednú otázku - po akom čase si môžem urobiť 2. atestáciu pre kategóriu školský špeciálny pedagóg, ak od sept. budem zaradená do tejto kategórie? Bez obmedzenia alebo až po 5 rokoch?

Maria Pavlikova
2. atestácia ŠŠP

Dobrý deň,
kedy môžete vykonať druhú atestáciu sa informujte v atestačnej organizácii. V súlade s § 30 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou Vás zaradia po piatich rokov zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.