7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Michal D
Kvalifikácia na učenie ANJ - štátna jazyková skúška

Dobrý deň,

mám vyštudované magisterské štúdium programu učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu a učím na strednej škole. Tento rok som sa rozhodol absolvovať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka (C1) v štátnej jazykovej škole.

Chcel by som sa informovať o tom, či po absolvovaní tejto skúšky som ako učiteľ kvalifikovaný na výučbu anglického jazyka, nakoľko sa neviem dopátrať k odpovedi v zákonoch a zo svojho okolia dostávam protichodné odpovede, najmä kvôli úprave vyhlášky MŠVVaŠ z roku 2020.

Za odpoveď Vám vopred ďakujem!

Lucia Baňasová
Kvalifikácia na učenie ANJ

Pridávam sa k pánovi Michalovi D. Ja som učiteľka I. stupňa ZŠ s rozšírenou kvalifikáciou špeciálna pedagogika - psychopédia. Rada by som si rozšírila kvalifikáciu na učenie ANJ, ale momentálne je problém nájsť si rozširujúce štúdium v okolí môjho okresu, či dokonca kraja. Našla som len ponuky na rozširujúce štúdium ANJ na západnom Slovensku a ja som z východu. Ako je to s kvalifikáciou na učenie ANJ? Podľa vyhlášky MŠVVaŠ mi to nie je úplne jasné. Je možné absolvovať všeobecnú štátnu jazykovú skušku?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na učenie ANJ - štátna jazyková skúška

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov cudzích jazykov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. So svojou otázkou sa obráťte na MŠVVaŠ SR, pretože kvalifikovanosť na cudzie jazyky sa posudzuje podľa roku získania vzdelania, či ste predtým učili a ďalších kritérií. Jedna pisateľka na portáli zverejnila odpoveď z ministerstva školstva, ktorá bola iná ako som doteraz mala vedomosť, tak ku kvalifikácii na cudzie jazyky si nedovolím dávať stanovisko. Nájdite si ju, možno bude vhodná aj pre Váš prípad.

Nikola Popluhárová
Kedy je učiteľ kvalifikovaný?

Dobrý deň, chcela by som si ujasniť, či môžem byť kvalifikovaná uč. ANJ na prvom stupni a SJL na druhom stupni, ak mám vyštudované učiteľstvo SJL a psychológie? Záleží to aj podľa toho koľko hodín týždenne by som vyučovala SJL? Niekde som sa dočítala, že kvalifikovaný učiteľ musí mať vzdelanie k príslušným hodinám, ktoré vyučuje, ale našla som aj, že kvalifikovaný učiteľ musí odučiť aspoň 10 hodín, prípadne 11 hodín týždenne predmetu, ktorý vyštudoval. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kedy je učiteľ kvalifikovaný

Učiteľ je kvalifikovaný, keď vyučuje predmety, ktoré vyštudoval. Zákon č. 138/2019 Z. z. však umožňuje považovať učiteľa za kvalifikovaného, ak plní podmienku podľa § 13 ods. 1, a to vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu. Je na rozhodnutí riaditeľa, či určí učiteľom vyučovať tie predmety, na ktoré nemajú vzdelanie a potom zodpovedá pred štátnou školskou inšpekciou, prečo sa v škole učí nekvalifikovane.

Petra J
Čo potrebujem na učenie anglického jazyka

Dobrý deň,

mám ukončené VŠ vzdelanie ekonomického zamerania a tento rok som získala ukončením DPŠ spôsobilosť na učenie ekonomických predmetov na SŠ. Pokiaľ by som chcela učiť aj angličtinu postačuje mi už len absolvovanie rozširujúceho štúdia ANJ? Ak áno platilo by mi potom na ZŠ a aj SŠ?

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Čo potrebujem na učenie anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jednotlivých predmetov na stredných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť, a 3 diel, VI. časť. Vzdelanie, ktoré máte a ktoré sa chystáte absolvovať je uvedené v 1. diele pod 144. bodom. Pre druhý stupeň základnej školy v l. dele, III. časti pod bodom 50.