2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
b.anita
kvalifikácia

Dobrý deň!
Mala by som nasledujúcu otázku:
Som kvalifikovaná na vyučovanie predmetov informatika alebo aplikovaná infomatika na SOŠ v skupine odborov 63,64?
Ukončila som inžinierke štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní, špecializácia Poistná matematika (2001).
Štátnicový predmet:
Poistná matematika
V roku 2007 som ukončila Doplňujúce pedagogické štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, záverečné skúšky som vykonala z predmetov:
psychológia a pedagogika
didaktika podnikovej ekonomiky
didaktika účtovníctva
didaktika cvičnej firmy
didaktika daňovníctva
didaktika informatiky
Na vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti mám napísané:
Menovaná získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov na stredných školách.
Ďakujem za informáciu.

Maria Pavlikova
kvalifikácia

Dobrý deň,
plnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý v súlade s § 14 zákona č. 1382019 Z. z. posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Vzhľadom na to, že máte štátnicu z didaktiky informatiky, malo by sa to zohľadniť pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na jej vyučovanie.