Kto s čím pracuje?

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť

Kto s čím pracuje?

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Podoblasť:

Remeslá a profesie

Výkonový štandard:

  • Pozná niektoré tradičné remeslá.
  • Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií
    (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).

Úloha:

Vystrihnite jednotlivé pracovné náradia a nástroje a nalepte ich k príslušnej profesii.

 

Stiahnite si dokument