2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
kredity

Dobrý deň,

prosím o usmernenie pri vyplácaní kreditového príplatku za 08/2019.
Od 01.09.2014 - 31.01..2018 bola u nás zamestnaná učiteľka na dobu určitú na zástup počas materskej dovolenky. V uvedenom čase aj ona nastúpila na materskú dovolenku. 31.01.2018 zástup sa skončil a tým sme ukončili s ňou pracovný pomer. Počas uvedeného pracovného pomeru jej boli priznané kredity a bol vyplácaný 12 % kreditový príplatok.
Od 26.08.2019 sme ju znova prijali na zástup počas materskej dovolenky. Predložila novozískané kredity, ktoré jej p. riaditeľka uznala.
Otázka:
Patrí jej vyplácanie kreditového príplatku od 26.8.2019 a následne od 01.09.2019 príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12 %, ak od 01.02.2018 - 25.08.2019 nebola v pracovnom pomere?

Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Stretla som sa s tým, že napr. od 26.8. 2019 prijali do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, priznali mu kreditový príplatok, ktorý sa od 1. 9. 2019 zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Neviem, či je to správne, pretože v § 14 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. platného v auguste 2019 je jasne napísané , že kreditový príplatok zamestnávateľ prizná od prvého dňa mesiaca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec získal potrebný počet kreditov. Ja osobne nie som s týmto postupom stotožnená, ale možno je to správne a v ústrety zamestnancovi.