2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Slavka Klinovska
Kreditový príplatok

Dobrý deň,
Potrebovali by sme radu ohľadom žiadosti o priznanie kreditového príplatku.
Naša pani učiteľka absolvovala aktualizačné vzdelávanie a na základe osvedčenia o ukončení zo dňa 23.08.2019 si dala žiadosť o priznanie kreditového príplatku.

Kreditový príplatok by sme jej podľa starého zákona priznali od 01.09.2019, ale keďže došlo k zmene zákona nevieme či má naň nárok . Máme dilemu, keďže osvedčenie bolo vydané pred platnosťou nového zákona.

Ďakujeme a prajeme pekný deň.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Na Vašu situáciu nie je zverejnené stanovisko MŠVVaŠ SR. Podľa môjho názoru od 1. 9. 2019 by ste Vašej zamestnankyni začali vyplácať kreditový príplatok, ale kreditový príplatok už je pretransformovaný do príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z , tak jej budete vyplácať tento príplatok. Vychádzam aj z toho, že vyplácanie bývalého kreditového príplatku sa predĺžilo o sedem rokov a tak nebol asi zámer, nevyplácať tento príplatok od 1. 9. 2019.