1 príspevok / 0 nový
Mária Marmanová
Kompetencie zriaďovateľa

Prosím poradiť.

Sme Základná škola s materskou školou, máme právnu subjektivitu. Na bankovom účte združujeme finančné prostriedky normatívne, nenormatívne, z projektov a od obce. Starosta obce ako zriaďovateľ požaduje od nás, aby sme mu každý týždeň posielali stavy na našich bankových účtoch. Prosím Vás má na to právo? Ak áno na základe akého zákona.

Ďakujem.