3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana301070
Kompetencie riaditeľa školy a kompetencie zamestnankyne PaM

Dobrý deň pani Ing.Pavlíková – pracujem v MŠ ako mzdová účtovníčka, personalistka - na úväzok 40%.
Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o informáciu ohľadom kompetencií zamestnankyne PaM :
1.Kto v MŠ by mal vypracovávať pracovné náplne zamestnancom školy, vrátane pedagógov ? - nie je to tak, že prac.náplne zamestnancom stanoví riaditeľ, príp.ním poverený ďalší vedúci zamestnanec (v tomto prípade zástupca riad.školy) a nie pracovníčka PaM ?
2. Kto v MŠ by mal vypracovať interné smernice – napr.vnútorný mzdový predpis, pracovný poriadok, štruktúru kariérových pozícií a pod. ? (tiež si myslím, že to spadá do kompetencie ved.zamestnancov a nie zamestnankyne PaM).
3. Kto v MŠ by mal vypracovať poverenie výkonom špecializovaných činností (napr.triednictvo,uvádz.učiteľ), ďalej – rozpis úväzku ped.zam. na školský rok, ďalej písomné doklady na vyplatenie odmien zamestnancom – nemali by byť tieto doklady predložené už vypracované do mzdovej učtárne ako podklad na ich vyplatenie ?
4. Môže zriaďovateľ vyžadovať od zamestnankyne PaM v MŠ vypracovanie oznámenia o výške funkčného platu riaditeľa školy s hlavičkou mesta a predloženie uvedeného na podpis a takisto niektorých ďalších s tým súvisiacich náležitostí (napr.poverenie výkonom špec.činnosti uvádzajúceho učiteľa atď.) ? Zriaďovateľ to vyžaduje.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď – myslím, že je to problematika viacerých škôl, kde v tomto smere sú kompetencie „zamenené“ a stratégia odmeňovania sa uberá opačným smerom – znižovaním úväzkov, pritom často krát s „odretými ušami“ stíhame zvládnuť mnohé termínované a iné úlohy, vyplývajúce z našich pracovných náplní.

Maria Pavlikova
Kompetencie riaditeľa školy a kompetencie zamestnankyne PaM

Ak očakávate stanovisko odo mňa, tak v žiadnom prípade ho nebudem dávať. Jednak preto, že niektoré pani ekonómky mi napísali, že som zaujatá, jednak preto, že ekonómky píšu, čo všetko robia a nemajú príslušnú (ktorú by si oni predstavovali) a jednak preto, že pani Belešová zverejnila veľa príspevkov na tému zaradenia ekonómiek škôl. Jedno je však podstatné a isté, za organizačnú štruktúru, náplne práce a stanovenie platu všetkých zamestnancov školy zodpovedá riaditeľ, ktorý príslušné dokumenty aj podpisuje. Či to robí prostredníctvom napr. ekonómky alebo svojho zástupcu alebo osobne ja nemôžem ovplyvniť a nezávisí to od môjho názoru.

Jana301070
Kompetencie riaditeľa školy a kompetencie zamestnankyne PaM

Ďakujem pekne za odpoveď, platové zaradenie ekonómky mi je jasné. Máte v podstate pravdu, nezávisí to od Vášho názoru, závisí to od pracovnej náplne konkrétnej ekonómky, v ktorej sa predmetné činnosti nespomínajú, čiže sa len potvrdzuje, že práca sa (ne)prideľuje v súvislosti s konkrétnym druhom práce, dohodnutým v pracovnej zmluve. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem pekný deň.