Karnevalový klaun

Karnevalový klaun

Oblasť: Matematika a práca s informáciami

Podoblasť: Geometria a meranie

Výkonový štandard: Rozumie pojmom čiara, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, guľa, kocka.

Úlohy:

● 
dokreslite pravú polovicu klauna podľa predlohy na ľavej strane
● 
vyfarbite jednotlivé geometrické tvary podľa pokynov v zadaní

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.