2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Júlia Hrmová
Júlia

Získava zamestnanec po vykonaní štátnej záverečnej skúšky z ANJ kredity?

Maria Pavlikova
Júlia

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka vydá riaditeľ školy pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov.