3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janogladis
Jano

Dobrý deň,
Mám vyštudovanú vysokú školu nepedagogického zamerania, ukončené DPŠ a 11 rokov pedagogickej praxe na Strednej odbornej škole kde som bol kvalifikovaným učiteľom. Momentálne učím ako nekvalifikovaný učiteľ na ZŠ a som zaradený do platovej triedy 6. V budúcom školskom roku 2019/2020 končím rozširujúce štúdium Biológie, takže od dátumu ukončenia štúdia by som mal byť kvalifikovaným učiteľom na vyučovanie Biológie a teda zaradený aj do vyššej platovej triedy 7, samozrejme za predpokladu dostatočného počtu vyučovacích hodín Biológie (min. 12 h/23 h).

Mám podľa nového školského zákona č. 138/2019 Z.z. nárok aj na príplatok za rozširujúce štúdium podľa Čl.III §14e ods.1 písm. a) ?

Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Jano

janogladis
Príplatok za rozširujúce štúdium podľa nového zákona

Dobrý deň,
Mám vyštudovanú vysokú školu nepedagogického zamerania, ukončené DPŠ a 11 rokov pedagogickej praxe na Strednej odbornej škole kde som bol kvalifikovaným učiteľom. Momentálne učím ako nekvalifikovaný učiteľ na ZŠ a som zaradený do platovej triedy 6. V budúcom školskom roku 2019/2020 končím rozširujúce štúdium Biológie, takže od dátumu ukončenia štúdia by som mal byť kvalifikovaným učiteľom na vyučovanie Biológie a teda zaradený aj do vyššej platovej triedy 7, samozrejme za predpokladu dostatočného počtu vyučovacích hodín Biológie (min. 12 h/23 h).

Mám podľa nového školského zákona č. 138/2019 Z.z. nárok aj na príplatok za rozširujúce štúdium podľa Čl.III §14e ods.1 písm. a) ?

Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Jano

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium podľa nového zákona

Najskôr nechajme zákon č. 138/2019 Z. z. vojsť do praxe, potom ukončite rozširujúce štúdium a potom sa spýtajte. Čl. III. je novela zákona č. 553/2003 Z. z. Pre Vás by sa mal uplatniť § 87 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., ale dnes je to predčasné.