1 príspevok / 0 nový
VP
Integrácia

Dobrý deň, poprosím o vysvetlenie: máme integrovaného žiaka 7.ročníka s mentálnym postihnutím Variant A v bežnej triede. Podľa rámcového učebného plánu by mal mať tento žiak 28 hodín. V dokumente " http://old.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-s... sa píše, že:
"Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím vychádza zo vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, z jeho obsahu vzdelávania. Rámcový učebný plán tohto žiaka je rovnaký ako u žiakov bežnej triedy."
Prosím Vás o vysvetlenie - koľko hodím má mať teda tento žiak týždenne? 28 hodím podľa RUP pre žiaka 7.ročníka Variant A, alebo 30 hodín ako žiaci v bežnej triede 7.ročníka? Ďakujem. S pozdravom Pekárová Valéria.