2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alena Čičová
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,

kolegovia skončili inovačné vzdelávanie, ktoré začalo ešte v roku 2018. Skončili ho 14.10.2019.
Priniesli osvedčenie a tiež aj Informáciu k osvedčeniu, kde sa píše, že Osvedčenie slúži na priznanie príplatku 3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy za profesijný rozvoj v zmysle §14e ods. 1 písmeno d) zákona č. 553/2003.

3% sa počítajú z čistej platovej tarify?
Od akého dátumu má byť priznaný tento príplatok? Od nového mesiaca, teda od novembra 2019?
Priznáva sa aj zamestnancovi, ktorý má už priznaných 12 % za kredity?
Priznáva sa aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý skončil funkčné inovačné vzdelávanie?
Ďakujem za odpoveď.
Ajka

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré je uverejnené na ich stránke, ak pedagogický zamestnanec poberá príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6%+ 6% sa ďalší príplatok za profesijný rozvoj ani podľa § 14e uvedeného zákona nepriznáva. Za funkčné inovačné vzdelávanie sa kredity nikdy nepriznávali. Alebo Vy máte osvedčenie aj s kreditmi ? Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. už funkčné inovačné vzdelávanie neexistuje. Existujú iba rozširujúce moduly funkčného vzdelávania. Výpočet príplatku je uvedený v predmetnom paragrafe.