6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
skolaokoc
Ing. Mária Pavlíková

Od 01.09.2016 nastúpila zamestnankyňa, ako majsterka odbornej výchovy na našu školu. Po nastúpení sme vyžiadali zápočtový list kvôli započítaniu pedagogickej praxe. Ona nám predložila nasledovné údaje o odpracovaných rokov:
• Súkromné stredisko praktického vyučovania - majsterka
0 rokov 13 dní (zamestnaná od 01.09.2006 do 13.09.2006)
• Súkromné stredisko praktického vyučovania - majsterka
0 rokov 290 dní (zamestnaná od 14.09.2006 do 30.06.2007)
• Súkromná SOŠ - majsterka
1 rok 303 dní (zamestnaná od 01.09.2007 do 30.06.2009)
• Súkromná SOŠ - majsterka
3 roky 0 dní (zamestnaná od 01.09.2009 do 31.08.2012)
• Súkromná SOŠ - majsterka
3 roky 195 dní (zamestnaná od 19.02.2013 do 31.08.2016)
Podľa odovzdaných dokumentov sme zamestnankyne započítali ku dňu 31.12.2015 8 rokov a 192 dní. Od 01.01.2017 mala započítané 9 rokov a 71 dní.
Zamestnankyňa dňa 02.03.2017 nám odovzdala potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku od Sociálnej poisťovne na obdobie od 19.03.2000 do 19.03.2003. Podľa rodného listu jej syn sa narodil 19.03.2000.
Naša otázka je či do pedagogickej praxe máme započítať 3 roky (dobu MD a RD), a keď áno odkedy jej započítame ( máme jej spätne započítať)?
Za odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Maria Pavlikova
Skolaokoc

Obdobie, ktoré Vám pani majsterka odbornej výchovy zdokladovala ako obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je môžete započítať do započítanej praxe pre účely zvýšenia platovej tarify v celom rozsahu za podmienky, že v danom období neštudovala denne. V žiadnom prípade ale nejde o pedagogickú prax, to asi treba zdôrazniť. Od 1. 3. 2017 jej opravte prax na oznámení o výške a zložení funkčného platu. Ak ste nemali príslušný doklad, doplácať jej plat nemusíte. Spýtam sa, či pri nástupe do zamestnania nevyžadujete údaje o deťoch, prípadne, či si neuplatnila daňový bonus a pod.

skolaokoc
Majsterka

Ďakujeme Vám za odpoveď,
zamestnanci ktorí nastúpia do zamestnania obdržia osobný dotazník a vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu... atď. Majsterka daňový bonus si neuplatňovala, na osobnom dotazníku má vyplnenú časť rodinní príslušníci ako manžel a syn. V časti priebeh predchádzajúcich zamestnaní uviedla zamestnávateľov, prac.zaradenie, dobu a roky celkom 9 rokov a 133 dní. v poslednom riadku bolo sumarizované 14 rokov a 100 dní. Nakoľko nevedeli sme, že ako si to vypočítala žiadali sme od nej zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnaní, teda všetky doklady aby sme vedeli jej započítať pedagogickú prax. Ona doložila doklady podľa čoho ku dňu 31.12.2016 započítali sme 9 rokov a 71 dní a ešte k tomu dodala, že od jedného zamestnávateľa nevie doložiť doklady, lebo účtovníčka, je už v dôchodku a preto nevie priniesť zápočtový list. Pravdepodobne mi sme sa potom nezaoberali s čerpaním MD a RD, započítali sme prax podľa doložených dokladov. Dňa 01.03.2017 ÚPSVaR DS vydala potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku na čom bolo uvedené , že odkedy dokedy poberala rodičovský príspevok.

Maria Pavlikova
Majsterka

Ďakujem za vysvetlenie. Ak ste nemali doklad o rodičovskej dovolenke a predložila ho 1. 3. 2017, tak jej prepočítate prax k tomuto dňu, ako som uviedla. Bohužiaľ za chyby sa platí - v tomto prípade zamestnankyňa. Veď ona vedela, kde, kedy a v akom zaradení pracovala a že bola aj na rodičovskom príspevku.

Alena Schayova
kvalifikovanosť pre SŠ

Dobrý deň, p.Pavlíková je na SŠ kvalifikovaná učiteľka na výučbu AJ a ŠJ ak má ukončene štúdium Bc. z pedagogiky a ŠJ, II. stupeň vysokoškolského štúdia má ukončenú žurnalistiku a má štátnicu z AJ.

Ak nie je kvalifikovaná čo si má ešte dorobiť?
Ďakujeme
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť pre SŠ

Dobrý deň,
do úvahy berieme vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to žurnalistiku. Ak má štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole, tak plní kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 3. diel, VI. časť, 1. bod.