1 príspevok / 0 nový
Maruska
Indikatívna týždenná záťaž žiakov

Dobrý deň,
v Usmernení k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania zo dňa 28. apríla 2020 je uvedený počet hodín indikatívnej týždennej záťaže žiakov. Chcem sa spýtať, či vyučovacia hodina má byť 60 minút alebo 45 minút. Ďakujem vopred za odpoveď.