2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
eva.spitova@zsr...
II. atestácia a príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,

zamestnanec je u nás zamestnaný od 1.7.2010. Počas MD vykonala I. atestáciu (20.11.2012) a taktiež aj II. atestáciu, konkrétne 3.3.2017 - na ktorú ,,použila,, 60 kreditov. Po reťazových MD+RD má nastúpiť späť do práce v júni 2022. Zamestnanca zaradím do 9. platovej triedy, ale kredity , resp. po novom, príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12% nebude mať priznaný, nakoľko v roku 2012 a ďalšie kredity v roku 2017 boli použité pri atestáciach. Prosím je to takto správne?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
II. atestácia a príplatok za profesijný rozvoj

V prípade, že ste Vašu zamestnankyňu zaradili 21. 11. 2012 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a 4. 3. 2017 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a a zároveň prestali vyplácať kreditový príplatok, t. j. na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g od 1. 9. 2019 nemala nárok, tak Váš postup bol správny. Úprava oznámenia o výške a zložení funkčného platu sa vykoná aj počas materskej dovolenky, ak nastane dôvod pre jeho zmenu.