1 príspevok / 0 nový
Norinberg
hospitačná činnosť

Dobrý deň, mám otázku. Mám alebo nemám právo ako učiteľ školy vstúpiť na hospitáciu mojej nadriadenej /riaditeľovi, príp. zástupcovi školy/? Je o tom písané niekde v legislatíve?
A po druhé, kedy by mal riaditeľ svojho pedag. zamestnanca upovedomiť, že mu príde na hospitáciu? Stačí tesne pred vyučovacou hodinou?, neporušuje tým riaditeľ zákon?
Ďakujem.