HLÁSKOSLOVIE • PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, PÍSANIE ČIARKY • 6. ročník

HLÁSKOSLOVIE • PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, PÍSANIE ČIARKY • 6. ročník

Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku a v Poľsku a sú zároveň jediným horstvom 1. v týchto štátoch s alpským charakterom. Sú geomorfologickou časťou Východných Tatier západne od Kopského sedla, ktoré ich oddeľuje od Belianskych Tatier. Na juhu hraničia s Podtatranskou kotlinou. Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku). Od juhu je pohorie ohraničené Podtatranskou kotlinou, na severe susedí so Spišskou Magurou a západnú hranicu tvorí Kôprová dolina, oddeľujúca Vysoké Tatry od Západných Tatier.
Na východe sú ohraničené masívom Belianskych Tatier. Belianske Tatry sú nižšie ako Vysoké Tatry (plocha 64 km², dĺžka hrebeňa 14 km, najvyšší vrchol je Havran s výškou 2 151,5 m n. m.). Vo Vysokých Tatrách nájdeme 29 vrcholov prevyšujúcich výšku 2 500 metrov. Celkovo 8 vrcholov v slovenských Vysokých Tatrách je turistom prístupných po značených chodníkoch so sezónnymi uzávierkami od 1. 11. do 15. 6. Naproti tomu vrcholy Gerlachovský štít, Vysoká, Ganek, Bradavica, Prostredný hrot, Ľadový štít, Baranie rohy, Lomnický štít, Kežmarský štít a iné sú pre turistov dostupné iba v sprievode horského vodcu. Pre horolezca s potrebným preukazom je lezenie na väčšine územia národného parku povolené na vlastné nebezpečenstvo.
Vo Vysokých Tatrách sa nachádza 35 dolín. Dná severných dolín sú nižšie, než je tomu na juhu. To je dané ľadovcovou činnosťou, keď na juhu boli ľadovce menšie a tam nedosahovali takú veľkú eróznu činnosť ako na severe. Medzi bočné hrebene sa zarezávajú tatranské doliny. Na južnej strane to sú Kôprová dolina, Furkotská dolina, Mlynická dolina, Mengusovská dolina, Batizovská dolina, Velická dolina, Veľká a Malá Studená dolina, Dolina Kežmarskej Bielej vody. Na severnej strane to sú Bielovodská dolina a Javorová dolina. Najdlhšími dolinami Vysokých Tatier sú Kôprová dolina a Bielovodská dolina, ktoré majú obe dĺžku 11 km.

V ktorej možnosti sú všetky zemepisné názvy napísané pravopisne správne?

A Kôprová Dolina, Vysoké Tatry, Belianske Tatry
B západné Tatry, Vysoké Tatry, Podtatranská Kotlina
C Mengusovská kotlina, Lomnický štít, Poľsko
D Slovenské Vysoké Tatry, Slovensko, Velická Dolina


V ktorej možnosti je pravopisne správne napísané dané slovné spojenie?

A tatranské štíty 
B Tatranské štíty
C Tatranské Štíty
D tatranské Štíty


Akú rozlohu majú Vysoké Tatry?

Odpoveď: 


V ktorej možnosti sú všetky názvy napísané pravopisne správne?

A Zoznam Svetového dedičstva UNESCO, Žehra
B Spišské Podhradie, Zoznam Svetového dedičstva UNESCO
C Spišský Hradný Vrch, spiš
D Šariš, Európsky význam