1 príspevok / 0 nový
glacko
glacko

Sme spojená škola s organizačnými zložkami špeciálna základná školy internátna a odborné učilište internátne. Školský internát podľa zriaďovacej listiny je súčasťou spojenej školy. Je možné zriadiť funkciu vedúceho pedagogického zamestnanca ako zástupca riaditeľa školy pre organizačnú zložku školský internát? Môže túto funkciu vykonávať pedagogický zamestnanec s úplným odborným vzdelaním pre vychovávateľov doplnené so špeciálnou pedagogikou, má absolvované 1. atestácie pre vychovávateľov a ukončené funkčné vzdelávanie, a aký základný úväzok bude mať?