2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gabriel c
Gabriel

Dobrý deň prajem. Chcem sa Vás opýtať ohľadom zaradenia do funkcie vedúceho vychovávateľa ŠKD. Pracujem v obci na základnej škole ako vychovávateľka s prvou atestáciou v jednom zo 4 oddelení. Ako jediná mám potrebné vzdelanie na vedúcu vychovávateľov. Pred určitým časom som ústne požiadala vedenie školy o vymenovanie do funkcie, nakoľko nie je obsadená. Odpoveď bola, že starosta s tým v rámci šetrenia financií nebude súhlasiť. Preto sa Vás pýtam, či má právo starosta o tomto rozhodovať. A ešte sa chcem spýtať, či pri 4 oddeleniach musí byť vedúca vychovávateľka alebo môže byť? Škola má približne 260 žiakov a z toho približne 100 žiakov navštevuje ŠKD.

Maria Pavlikova
Gabriel

Organizačnú štruktúru, personálnu politiku a vzťahy na pracovisku ja na portáli neriešim.