5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
gag
DPŠ- základný a rozširujúci modul

Dobrý deň,
máme začínajúceho pedagogického zamestnanca - vychovávateľ, ktorý si musí spraviť DPŠ.
DPŠ, ktoré sú ponúkané sú delené na základný modul / cca 1 rok/ a rozširujúci modul / jeden rok/.
Otázka: takýto začínajúci pedagogický zamestnanec si musí spraviť obidva moduly? Alebo stačí len jeden-základný?
Kedysi bolo DPŠ dvojročné štúdium, prečo je to teraz rozdelené na dva moduly? Asi ti má dáky dôvod, aký?
Aby sme vedeli do budúcna presne usmerňovať našich pedagogických zamestnancov, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ- základný a rozširujúci modul

Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia by som nazvala všeobecný a pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť. Napr. absolvent neučiteľského študijného odboru napr. chémia, získa ním pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu chémia. Ak následne tento učiteľ bude robiť vychovávateľa, asistenta, majstra odbornej výchovy, musí absolvovať rozširujúci modul DPŠ. Rozširujúce moduly sú zamerané pre konkrétne kategórie pedagogických zamestnancov, napr. pre vychovávateľov, pedagogických asistentov, majstrov odbornej výchovy. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách je uvedené aký rozširujúci modul je potrebné získať.

gag
DPŠ- ZÁKLADNÝ A ROZŠIRUJÚCI MODUL

Pekne ďakujem za odpoveď, len ešte na upresnenie:
u nás ide o vychovávateľov na internáte
Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z je uvedené:
- pri vzdelaní II. stupeň VŠ / iný ako učiteľstvo a pedagogické vedy/: DPŠ na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ ....- tu teda stačí spraviť druhý-rozširujúci modul pre vychovávateľov ? Alebo musí absolvovať aj základný modul ?
- potom máme zamestnanca s úplným stredným vzdelaním/ nie pedagogickým/ , kde je vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z je uvedené: doplňujúce pedagogické štúdium... Tu stačí len základný modul? Alebo musí absolvovať obidva?
Veľmi pekne Vám ďakujem za usmernenie a doplnenie.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Maria Pavlikova
DPŠ- základný a rozširujúci modul

V prvom prípade, ak máte na mysli 3. bod z prílohy č. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., oddiel A., musí absolvovať celé DPŠ, nielen rozširujúci modul. Alebo ktorý bod máte na mysli ? V druhom prípade tiež uveďte bod, kde ste to zistili. Nepredpokladám, že pedagogický zamestnanec môže absolvovať rozširujúci modul DPŠ, keď nemá základný. Vo vyhláške je to vždy jasne uvedené, čo treba doplniť, len musíte nájsť konkrétne vzdelanie v konkrétnom bode. Doplňujúce pedagogické vzdelanie znamená ucelené DPŠ, kde bude uvedená aj štátnica alebo iná skúška zameraná na vychovávateľstvo, voľnočasové aktivity a pod. a z ktorého Vám bude zrejme, že je kvalifikovaný vychovávateľ.

gag
DPŠ- základný a rozširujúci modul

Dobrý deň ďakujem za rýchlu odpoveď.
1. Áno myslela som presne tretí bod Oddiel A, 1.diel prílohy č.3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z, teda musí absolvovať oba moduly
2. tu ide o 16 bod Oddiel C, 1.diel prílohy č.3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z- teda tiež oba moduly DPŠ
Ďakujem veľmi pekne za pomoc, odpovede a Váš čas.
S pozdravom