2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mária Pavolková
dotaz

Dobrý deň. Rada by som Vás poprosila o radu či to dobre chápem. Naša učiteľka ukončila v roku 2002 študijný program zameraný na učiteľstvo pre 1.-4. ročník ZŠ. V roku 2008 ukončila rozšírujúce štúdiu v odbore etopédia, ďalšie vzdelávanie nemá a tu je problém. V šmš pracuje od roku 2015, doteraz bola považovaná za kvalifikovanú, no podľa mňa kvalifikovaná nie je. V našej šmš vzdelávame deti s MP , autizmom s telesným postihnutím, ale etopédia je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a výskumom sociálne narušenej mládeže.
1. Mám pravdu, ak budem od učiteľky vyžadovať doplnenie kvalifikačného predpokladu v programe špeciálnej pedagogiky v odbore psychopédia alebo somatopédia?
2. Je potrebné doplnenie ďalšieho vzdelávania zameraného na predškolskú pedagogiku, aby bola považovaná za kvalifikovanú učiteľku šmš ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Dotaz

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku špeciálnej materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť. Vzdelanie, ktoré má Vaša učiteľka zodpovedá vzdelaniu, ktoré je uvedené v oddiele A, 12. bod. Vyžaduje rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, predškolská pedagogika sa nevyžaduje. Bude kvalifikovaná po absolvovaní špeciálnej pedagogiky.