7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
majky
Doplňujúce štúdium

Dobrý deň,
potrebujem od Vás poradiť, ako mám vhodne postupovať. Mám ukončené VŠ v odbore psychológia na UPJS v KE. Aktuálne ma prijali pracovať do materskej škôlky s tým, že si potrebujem doplniť vzdelanie. Je vhodnejšie urobiť si DŠ na strednej škole alebo na VŠ? Prípadne aký je rozdiel v uplatnení či zaradení do platovej triedy po ich skončení.
Vopred ďakujem za radu :)

Maria Pavlikova
Doplňujúce štúdium

Nie je mi jasné aké doplňujúce štúdium máte na mysli. Vy ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy. Potrebujete absolvovať ucelené štúdium učiteľstva pre materské školy. Ak ho absolvujete na úrovni stredoškolského vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, budete zaradená do 6. platovej triedy. Ak získate vysokoškolské vzdelanie v odbore a v programe predškolská a elementárna pedagogika, zaradia Vás do 7. platovej triedy.

Lucia002
školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,

môžem podľa nového zákona platného od 9/2019 pracovať v bežnej ZŠ na pozícii školský špeciálny pedagóg s vzdelaním Mgr - sociálna práca + DPŠ + kvalifikačné štúdium v odbore špeciálna pedagogika, v študijnom programe špeciálna pedagogika, v špecializácii Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených (UK BA) + 5 rokov praxe ako asistent učiteľa? Na vysvedčení z kvalifikačného štúdia je uvedené, že získavam špeciálnopedagogickú spôsobilosť pre výchovnovzdelávaciu činnosť vo vzdelávacích programoch výchovy a vzdelávania v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec. Aj keď od 1. 9. 2019 bude zaradený v kategórii pedagogických zamestnancov, kvalifikačné predpoklady by sa nemali oproti súčasnému stavu meniť. Vašim vzdelaním v súčasnosti nespĺňate kvalifikačný predpoklad na činnosť školského špeciálneho pedagóga podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý diel časť II. Školský špeciálny pedagóg . Uvádzate to aj v otázke, že ste získali špeciálnopedagogickú spôsobilosť pre výchovnovzdelávaciu činnosť vo vzdelávacích programoch výchovy a vzdelávania v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, (nie ste odborný zamestnanec).

Lucia002
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď.
Viete mi prosím povedať, na akú činnosť som teda kvalifikovaná? Osobne som komunikovala počas štúdia špeciálnej pedagogiky s dekankou UK BA prof. Vančovou, podľa ktorej po ukončení štúdia môžem pracovať v škole ako špeciálny pedagóg. Overovala som si to ja aj ďalšie kolegyne pred štátnicami v 9/2018.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec v škole, je to pedagogický zamestnanec v špeciálnej škole, je to odborný zamestnanec v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Každý z nich musí absolvovať štúdium špeciálnej pedagogiky, ale každý z iným zameraním, resp. s inými štátnymi skúškami. Počkajte do vydania novej vyhlášky, ktorá bude stanovovať kvalifikačné predpoklady pre všetky kategórie zamestnancov

Lucia002
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem Vám za odpoveď.