4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Okolicsányiová
Doplnkové pedagogické štúdium

Dobrý deň,
sme stredná škola a náš zamestnanec študoval DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu .
Zamestnanec má štúdium ukončiť do 31.08.2023, ale z nejakého dôvodu štúdium neabsolvoval a začal
študovať nanovo na inej univerzite od októbra 2022, čím vlastne nesplní lehotu získania kvalifikácie do 4 rokov.
Ako máme postupovať v jeho prípade? Ukončiť pracovný pomer k 31.8.2023 za nesplnenie kvalifikačného predpokladu, alebo môže pracovať naďalej ako nekvalifikovaný pedagóg?

Maria Pavlikova
Doplnkové pedagogické štúdium

Dobrý deň,
ak ste Vášmu zamestnancovi pri vzniku pracovného pomeru dali podmienku podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať pedagogickú spôsobilosť, tak máte dve možnosti tak ako ich uvádzate v otázke. 31. 8. 2023 uplynie lehota na získanie DPŠ a po jej plynutí ho preradíte do 6. platovej triedy, keďže nespĺňa kvalifikačný predpoklad a bude pokračovať v pracovnom pomere alebo mu dáte výpoveď pre neplnenie kvalifikačného predpokladu. Obidve možnosti sú reálne.

mist
Ekonomické predmety a Angličtina

Dobrý deň,

dcéra ukončila Marketing a manažment v anglickom jazyku na EF UMB. Má štátnu skúšku z anglického jazyka na úrovni C1. Teraz študuje DPŠ učiteľ predmetu pre ekonomické predmety. Chce pokračovať rozširujúcim modulom ROM DPŠ učiteľ predmetu pre anglický jazyk.
1. Je to postačujúca kvalifikácia na povolanie učiteľa ekonomických predmetov a angličtiny ako plne kvalifikovaného učiteľa s najvyšším platovým zaradením? Ak nie, čo je potrebné na získanie plnej kvalifikácie?
2. Bude môcť učiť na všetkých typoch škôl?

Ďakujem

ms

Maria Pavlikova
Ekonomické predmety a Angličtina

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, II. , III. a IV. časť a príloha č. 1, 3. diel. Pozrite jednotlivé kvalifikačné predpoklady, nie je potrebné ich prekombinovať. Najvyššie platové zaradenie, na ktoré sa pýtate, pre učiteľov je 9. platová trieda, ktorému zodpovedá kariérový stupeň učiteľ s druhou atestáciou, čo môže získať po viac ako desiatich rokov pedagogickej praxe a záleží to tiež od toho, aké vzdelanie si doplní. Najskôr bude začínajúca, potom samostatná, musí vykonať prvú atestáciu, po piatich rokoch druhú atestáciu. Teraz je to ťažko zaručiť, keď nemá ani pedagogickú spôsobilosť.