5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Základná škola ...
Doklad o získanom vzdelaní

Dobrý deň.
Podľa vyhlášky 1/2022 Z.z. §2 odsek 1 písmeno d)
Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je pri posudzovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa -

1.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
2.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo
3.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o vyučovanie odborných vyučovacích predmetov alebo o praktické vyučovanie.

Pri iných aprobáciách ako je slovenský jazyk je vysvedčením o štátnej skúške - vysvedčenie o maturitnej skúške?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Doklad o získanom vzdelaní

Ospravedlňujem sa, ale vôbec netuším, čo sa pýtate. Vysvedčenie o štátnej skúške nie je vysvedčenie o maturitnej skúške. Načo by boli dva názvy, keď by išlo o jeden doklad.

Základná škola ...
Doklad o získanom vzdelaní

Myslela som, či PZ musí preukázať doklad - ovládanie štátneho jazyka?

Maria Pavlikova
Doklad o získanom vzdelaní

Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje, ak ide o občana - pedagogického zamestnanca zo zahraničia, prípadne, ak náš občan získal vysokoškolské vzdelanie v zahraničí. Všeobecne sa ovládanie štátneho jazyka nepreukazuje.

Základná škola ...
Doklad o získanom vzdelaní

Ďakujem veľmi pekne, pani Pavlíková :)