1 príspevok / 0 nový
bedleková
Delenie tried do skupín

Dobrý deň, sme stredná odborná škola - v rámci ročníka máme 2 triedy v rovnakom študijnom odbore.
Môžem žiakov na povinné vyučovacie predmety rozdeliť takto: v ročníku mám 60 žiakov a vytvorím z nich 3 skupiny po 20 žiakov napríklad na slovenskom jazyku a pod.
Vychádzam z vyhlášky MŠ č.65/2015 Z. z. §2 odstavec 1.

Ďakujem s pozdravom Bedleková