6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
skolazs
DDS

Dobrý deň pani Pavlíková, zamestnávame zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie, podľa osobitných predpisov. Niektorí zamestnanci majú uzatvorenú zmluvu s DDS (III.pilier). Je zamestnávateľ povinný prispievať na toto sporenie, keď nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu?
V kolektívnej zmluve máme k danému sporeniu akurát uvedené len toto znenie: Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2019 a počas roka 2020 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2018 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do 31. decembra 2018, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná a v roku 2019 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2019 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do 31. decembra 2019, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná a v roku 2020 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel. Ďakujem

Zuzana165
doplatenie do DDS

Kolegyňa nastúpila do zamestnania na ZŠ 1.5.2022. Až teraz prišla nato, že aj napriek tomu, že odovzdala v škole zmluvu s DDS, nebolo zo strany zamestnávateľa nič odvádzané a ani za zamestnanca dohodnutý príspevok. Je možné žiadať o spätné doplatenie za obdobie 22 mesiacov?
Ďakujem...

Maria Pavlikova
doplatenie do DDS

Dobrý deň,
neviem akú odpoveď odo mňa očakávate a neviem ani čo Vám mám odpovedať.

Zuzana165
doplatenie do DDS

Dobrý deň,
či aj tu platí zákon, že do troch rokov je možné reklamovať chybu a žiadať o doplatenie do DDS za uplynulých 22 mesiacov.
Ďakujem, s pozdravom Hudecová

Annina
DDS

Dobrý,
1. ak si chcela uplatniť zrážku za zamestnanca musela podať aj dohodu o zrážkach, ináč Z-teľ nemôže zrážať Z-covi (nie je to povinná zrážka).
2. Ak jej mal prispievať Z-teľ, tak si to mohla skontrolovať na výplatnom lístku či jej zamestnávateľ prispieva.
3. Každý rok Z-covi DDS zasiela výpis. Sú tam uvedené príspevky.
4. Ak má zmluvu po 1.1.2014 tak si mohla uplatniť aj odpočítateľnú položku na daň v RZD.
Možnosť kontroly tam bola. Treba si skontrolovať každú zmenu a reagovať skôr.

Zrážky na DDS

Bez písomnej dohody o zrážkach zo mzdy nie je zamestnávateľ oprávnený zrážať príspevky zamestnanca na DDS.

Podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce:

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Zmluva s DDS nestačí na to, aby boli vykonávané zrážky zo mzdy, ak nebola podpísaná so zamestnávateľom dohoda o zrážkach zo mzdy zamestnanca.