2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarina3
Čo môžem učiť?

Dobrý deň,

chcela by som sa v budúcnosti venovať učeniu. Mohli by ste mi poradiť, ktorým predmetom by som sa mohla venovať? Mám II. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite, špecializácia Finančný manažment a účtovníctvo. Absolvujem na Ekonomickej univerzite DPŠ. Zároveň mám II. stupeň štúdia Práva na Trnavskej univerzite. Je možné vyučovať napr. po mojom štúdiu aj právo a právnu náuku na stredných školách, alebo sa viem venovať iba ekonomickým predmetom?

Maria Pavlikova
Čo môžem učiť

Ak máte vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a k tomu doplňujúce pedagogické štúdium na tej istej vysokej škole nadväzujúce na štátnicové predmety, môžete tieto predmety učiť na strednej škole. Na štúdium práva pravdepodobne DPŠ nezískate, ale mohli by ste ho učiť, ak budete ostatné, napr. ekonomické predmety učiť kvalifikovane, t. j. 10 hodín týždenne.