Chvostíková naháňačka

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.

Chvostíková naháňačka

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Vzdelávacia podoblasť

Pohyb a telesná zdatnosť

Výkonový štandard:

  • Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie.
  • Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Úlohy:

1. Pomenuj všetky zvieratká na obrázku.

2. Zaraď ich do správnej skupiny zvieratiek (pomôcka: domáce, voľne žijúce).

3. Priraď zvieratku správny chvostík (pomôcka: pomôž si obrázkami zvierat na predošlej strane).

4. Nakresli si na výkres farmu, nalep na ňu rôzne zvieratká vystrihnuté z časopisu a dokresli ďalšie (koláž).

5. Napodobni zvieratká na obrázku pohybom.

6. Zahraj sa s kamarátmi vonku na naháňačku.

Cieľ aktivity:

Rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností.

Stiahnite si dokument