4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
GabiKa14
asistent učiteľa

Dobrý deň, prosím chcem sa opýtať, máme asistentku učiteľa s VŠ II. stupňa kvalifikovanú doteraz zaradenú maximálne ako samostatnú v 6.platovej triede. Je potrebné od 01.09.2023 ju preradiť do vyššej platovej triedy? Respektíve ak by mala VŠ I.stupňa + prvú atestáciu bude vo vyššej platovej triede ako 6? Ďakujem

Maria Pavlikova
asistent učiteľa

Dobrý deň,
Vaša pedagogická asistentka je správne zaradená a nie je žiadny dôvod preraďovať pedagogických asistentov do vyššej platovej triedy, resp. nepíšete ani na základe čoho. Určite nemá vykonanú prvú atestáciu po 1. 9. 2023.

plamienok
pedagogický asistent

Dobrý deň,
máme ped. zamestnanca, ktorý má ukončenú vysokú školu 2. stupňa z oblasti histórie / vedecký smer. K tomu má DPŠ zameranú na históriu, ktorú má ukončenú v 26.08.2016 a rozširujúce štúdium predmetu učiteľstvo geografie má ukončené 5.06.2019. Zamestnankyňa je v projekte, kde "kompetentní" tvrdia, že si na pozíciu ped. asistenta má urobiť rozširujúci modul doplňujúceho ped. štúdia na získanie kvalif. predpokladu v kategórii ped. asistent. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
pedagogický asistent

Dobrý deň,
Váš pedagogický asistent má vzdelanie uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6, oddiel A, 6. bod, kde je uvedené kvalifikačné vzdelávanie doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona (toto má absolvované) a rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z., Kompetentní z projektu majú pravdu.