5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
nikol471
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
ja by som sa chcela informovať na moje kvalifikačné predpoklady a či som správne porozumela Prílohe 6 - Kvalifikačné predpoklady na výkon PČ ped.asistent.

Mám vyštudovaný 2.st. Aplikovaná sociálna práca. Ak chcem vykonávať prácu pedagogického asistenta, je potrebné ešte DPŠ (čo moja škola aj má). Stačí mi toto štúdium na výkon tejto práce?
A v tomto prípade by som bola v 5 platovej triede a po adaptačnom vzdelávaní v 6. triede?

Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Áno, DPŠ je postačujúce, ale treba, aby na vysvedčení bolo uvedené, že ste získali pedagogickú spôsobilosť na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent.

Valéria Hozzová
kvalifikačné predpoklady asistenta

Dobrý deň, nastúpil k nám pedagogický asistent, ktorý má II. PF UKF Technológia vzdelávania a zároveň DPŠ z roku 2010 - záverečne skúšky z Pedagogiky, Psychológie a Didaktiky spoločensko vedných predmetov . Ale má tam uvedené ped. spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadvädzuje na obsah študijných programov a vykonané štátne skúšky, - je tento pedagogický asistent kvalifikovaný?

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady asistenta

Váš zamestnanec je kvalifikovaný učiteľ na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov a vykonané štátne skúšky - tento pedagogický asistent nie je kvalifikovaný na pracovnú činnosť pedagogického asistenta. Musí absolvovať rozširujúci modul DPŠ pre pedagogických asistentov.

GabEla
Som kvalifikovaná

Dobrý deň.
Dlho tapam v tejto problematike, prosím, poraďte. Strednú školu mám úplne mimo pedagogiky. Vysokú školu ( bc ) som absolvovala špeciálnu pedagogiku - vychovávateľstvo, Mgr stupeň som dorobila na sociálnej práci. 1,5 roka som pracovala ako asistent učiteľa na ZŠ. Som kvalifikovaný asistent? Čo je pre mňa najvhodnejšie si doštudovať,aby som nemala problém zamestnať sa ako asistent učiteľa, resp.aby som bola kvalifikovaný asistent? Ďakujem.