2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anička.M
Anna

Prosím o radu.

Pracujem druhý týždeň na zástup práceneschopnosti (ďalej len PN) kmeňovej pani učiteľky materskej školy ako kvalifikovaná učiteľka v MŠ, ale nemám adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca. Môžem toto vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca v rámci zástupu za PN absolvovať na tejto škole?
Kto mi môže toto vzdelávanie odsúhlasiť, keď pani riaditeľka je momentálne PN?
Môže mi toto vzdelávanie poskytnúť kvalifikovaná učiteľka, ktorá momentálne je tiež prijatá do pracovného pomeru na zástup PN, ale už má pedagogickú prax?
Odpovede na tieto otázky som nenašla v zákonoch č. 138/2019 Z. z., č. 317/2009 Z. z..

Srdečná vďaka za vysvetlenie. Anna

Maria Pavlikova
Anna

Odpovede hľadajte iba v zákone č. 138/2019 Z. z. Zákon č. 317/2009 Z. z. bol zrušený. Adaptačné vzdelávanie musíte absolvovať na škole, kde pracujete. Či je to na zástup alebo neurčitý čas, nehrá žiadnu rolu. Ak je pani riaditeľka práceneschopná, má na škole svoju zástupkyňu, ktorá ju zastupuje v čase jej neprítomnosti. Tak Vaše adaptačné vzdelávanie Vám podpíše zástupkyňa riaditeľky školy. Zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť v súlade s § 29 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. do adaptačného vzdelávania, a to podľa § 51 ods. 6 do piatich dní od vzniku pracovného pomeru, takže s tým asi problém nebudete mať. Uvádzajúcou učiteľkou môže byť iba kvalifikovaná učiteľka s prvou atestáciou. Vyplýva to z § 33 bod a) zákona č. 138/2019 Z. z.