3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anka13
Anka13

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení vychovávateľky

Vzdelanie VŠ druhého stupňa + pedagogická spôsobilosť:
- ukončené vzdelanie na STU v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta - VŠ 1. stupňa - študijný odbor priemyselné inžinierstvo a manažment v roku 2008, VŠ 2. stupňa štúdiom akreditovaného študijného programu tvárnenie - študijný odbor 5.2.51 výrobné technológie v roku 2010
- na STU v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta - získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhl. MŠ SSR č. 68/1985 Zb. - pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných premetov na stredných školách v roku 2009 (skúšky - pedagogika, psychológia, didaktika odborných premetov).

- nástup od 1.12.23, prvý pracovný pomer v školstve, bude zaradená v 6 PT začínajúca a po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradená v 7 PT - samostatný vychovávateľ - kvalifikovaná podľa vyhlášky 173/2023 - IV. časť učiteľ strednej školy bod 126 alebo si musí ešte urobiť rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii vychovávateľ do štyroch rokov?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Anka13
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení vychovávateľky

Vzdelanie VŠ druhého stupňa + pedagogická spôsobilosť:
- ukončené vzdelanie na STU v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta - VŠ 1. stupňa - študijný odbor priemyselné inžinierstvo a manažment v roku 2008, VŠ 2. stupňa štúdiom akreditovaného študijného programu tvárnenie - študijný odbor 5.2.51 výrobné technológie v roku 2010
- na STU v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta - získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhl. MŠ SSR č. 68/1985 Zb. - pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných premetov na stredných školách v roku 2009 (skúšky - pedagogika, psychológia, didaktika odborných premetov).

- nástup od 1.12.23, prvý pracovný pomer v školstve, bude zaradená v 6 PT začínajúca a po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradená v 7 PT - samostatný vychovávateľ - kvalifikovaná podľa vyhlášky 173/2023 - IV. časť učiteľ strednej školy bod 126 alebo si musí ešte urobiť rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii vychovávateľ do štyroch rokov?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň,
ak sa pýtate na plnenie kvalifikačných predpokladov vychovávateľky, tak tieto posudzujeme podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Vychovávateľ nie je učiteľ strednej školy. Ak ste postupovali tak, že bod 126 učiteľ strednej školy ste našli v prílohe č. 3 pod 6, písm. d) tak je tam uvedené ako ďalšie vzdelanie rozširujúci odul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Zaradiť ju môžete tak ako to uvádzate v otázke aj s podmienkou získania rozširujúceho modulu DPŠ pre vychovávateľov do štyroch rokov.