2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alka
alka

dobrý deň,
pedagóg s aprobáciou ruský jazyk a telesná výchova od 01.09.2017 učí vo svojej aprobácii len 5 hodín,
11 hodín učí predmety mimo svojej aprobácie. Do akého kariérneho stupňa a platovej triedy ho zaradiť?
Môžem ho zaradiť ako samostatný ped. zamestnanec do 10. platovej triedy?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Alka

Váš učiteľ pracuje na skrátený úväzok 16 hodín. Aby ste ho zaradili do príslušného kariérového stupňa, musíte skúmať plnenie kvalifikačnej požiadavky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to musí učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu. Vo Vašom konkrétnom prípade 16:2-1= 7 hodín. Váš učiteľ je kvalifikovaný, je zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ, ale neučí predmety svojej aprobácie v rozsahu ako to zákon vyžaduje, pre účely určenia platovej tarify zaradíte ho do 9. platovej triedy.