4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zuzumail1
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, mám otázku ohľadom aktualizačného vzdelávania. Náš riaditeľ o možnosti využiť na aktualizačné vzdelávanie dotáciu ministerstva školstva vedel, ale rozhodol sa ju nevyužiť (vedome - a aj nás o tom oboznámil, že nebude žiadosť vypisovať), t. z. že rôzne školenia (aby sme splnili rozsah 20 hodín) si hľadáme každý učiteľ individuálne a teda si ich musíme aj zaplatiť. Mňa by zaujímalo, či je možné, že by nám tieto hodiny školení (alebo aspoň časť), ktoré absolvujeme mimo pracovnej doby resp. počas prázdnin v čase našej dovolenky a niektoré aj na naše náklady (lebo nie všetky sú zadarmo), boli preplatené alebo si môžeme žiadať za čas strávený "školením sa" o náhradné voľno? Ďakujem za vyjadrenie.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ciele, organizácia a poskytovanie aktualizačného vzdelávania je podrobne uvedené v § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. Postup a nároky, ktoré uvádzate v otázke daný paragraf nerieši a keďže si riaditeľ nesplnil povinnosť organizovať aktualizačné vzdelávanie, nemám čo k tomu dodať.

zuzumail1
Aktualizačné vzdelávanie

Ďakujem pani Pavlíková, ak sa ešte môžem opýtať - ako by to malo byť správne? Sme škola bez právnej subjektivity - aktualizačné vzdelávanie mal teda podľa § 57 zákona č. 138/2019 Z.z. zabezpečiť riaditeľ alebo zriaďovateľ? U nás to je však tak, že si každý učiteľ na začiatku šk. roka vyplnil svoj plán profesijného rozvoja (tabuľku) a odovzdal. Počas šk. roka si máme nazbierať 20 hodín školení (ideálne, aby spadali do troch tém - kurikulum, inklúzia, digitalizácia). Tento postup zrejme nie je správny. Mohli by ste prosím poradiť ako postupovať? Alebo to môže ostať aj takto? Čo to znamená pre riaditeľa, ak si nesplnil povinnosť organizovať aktualizačné vzdelávanie, ale ponechal to individuálne na každom učiteľovi? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
odpovedať na tieto otázky už nie je v mojej kompetencii. Postup a názor riaditeľa, ktorý ste uviedli, je bohužiaľ asi realita školstva. Netuším akoby ste pochodili u zriaďovateľa, možno na štátnej školskej inšpekcii.