4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maťa Martina
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, mám otázku k povinnému aktualizačému vzdelávaniu(20 hodín). Môžem sa samostatne prihlásiť na toto vzdelávanie, alebo musím absolvovať len také, ktoré mi určí zamestnávateľ? S tým, že si ho sama uhradim a donesiem potvrdenie o absolvovaní. Môže ma zamestnávateľ nútiť vykonať si ho len v jeho zamestnaní? To znamená, že nám ho chce zabezpečiť na svojom pracovisku za pomerne nevýhodných časových a finančných podmienok. Existuje nejaký takýto zákon??? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem. M. Trnková

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie je uvedené v § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola. Realizuje sa v škole, na náklady školy a možno aj v pracovnom čase. Nerozumiem, prečo by ste ho nemali absolvovať vo vlastnej škole, keď je povinnosťou školy ho zabezpečiť.

Pali
Pracovná zmluva alebo dohoda?

Pozdravujem Vás, chcem sa spýta či riaditeľ základnej školy ma môže zamestnať na dohodu, alebo či mám nárok na pracovnú zmluvu? Niekde som čítal, že pedagogický zamestnanec by mal byť zamestnaný na pracovnú zmluvu. Učím 6 hodín do týždňa. Ďakujem

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva alebo dohoda

Výchovno-vzdelávací proces v školách sa vykonáva pedagogickými zamestnancami v pracovnom pomere. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tieto sa využívajú v takých prípadoch ako je Váš, teda na malý rozsah pracovnej činnosti. Dôležité je, aby odmena za túto činnosť bola porovnateľná s platom, ktorý by ste mali na zmluvu a tiež k šiestim hodinám úväzku adekvátny počet hodín na ostatné činnosti. Aj na dohodu musíte plniť všetky predpoklady podľa § 2 ods. 5 a § 9 zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. kvalifikačné predpoklady, zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka.