1 príspevok / 0 nový
dokava
Ako zlepšiť postoj žiakov k povinnému čítaniu na základných školách?

Ako vieme vo všeobecnosti nemajú žiaci radi povinné čítanie. Ako možno docieliť zmenu, aby povinné čítanie nebolo pre nich utrpením ale skôr zábavou?