2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ornelamuti
Aké vzdelanie potrebujem doplniť - riaditeľka MŠ

Dobrý deň, prosím mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Financie, aké štúdium mám doplniť aby som mohla robiť riaditeľku materskej školy a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa? Je možné absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium v odbore predškolská pedagogika a potom je možné ešte nejakým štúdiom získať Mgr v danom odbore? Samozrejme je potrebné aj funkčné vzdelávanie, ktoré by som doplnila.
A ešte jedna otázka prax zo súkromnej materskej školy nezaradenej v sieti sa počíta alebo nie? Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Aké vzdelanie potrebujem doplniť - riaditeľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy. Doplňujúce pedagogické štúdium v odbore predškolská pedagogika asi neexistuje, alebo nemám o ňom znalosť. Samozrejme aj funkčné vzdelávanie je potrebné, ale najskôr päť rokov pedagogickej praxe a prvá atestácia, ktorú bez toho, aby ste boli kvalifikovaná asi nespravíte, pretože kontinuálne sa môžete vzdelávať a rozširovať si svoje vedomosti až keď budete kvalifikovaná.