6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Adaptačné vzdelávanie - sociálny pedagóg

Dobrý deň, naša zamestnankyňa ukončila Mgr. vzdelanie v odbore sociálna práca r. 2016. Momentálne u nás pracuje ako pedagogický asistent a bola od septembra 2021 zaradená do adaptačného vzdelávania, ktoré ukončila v marci 2022. No teraz sa prihlásila a bola vybraná na prácu sociálnej pedagogičky. Prosím musí byť znovu zaradená do adaptačného vzdelávania ako odborný zamestnanec? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - sociálny pedagóg

Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávanie zaradíte Vášho pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent. Následne uplatníte § 29 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vyplýva, že adaptačné vzdelávanie pri zmene kategórie z pedagogického zamestnanca do kategórie odborného zamestnanca sa nevykonáva, ak bol pred preradením zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.

Deniskaa
Soc. pedagóg

Dobrý deň, mám jednu otázku ohľadne zamestnania ako sociálny pedagóg. Bývalá kolegyňa má ukončenú VŠ 1. stupňa v odbore sociálna práca v roku 2015, ukončenú VŠ 2. stupňa odbor sociálna práca v roku 2021.
Môže sa zamestnať ako sociálny pedagóg? Vo vyhláške je písané že ukončením po roku 2019 v odbore sociálna práca nestačí. Môžu ju zamestnať? Do koľkých rokov by si mala doplniť vzdelanie? A aké vzdelanie? Stačilo by DPŠ?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Soc. pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre sociálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 15. V bode 5 je uvedená sociálna práca. Ak vzdelanie ukončila v roku 2021, text na vysvedčení by mal byť taký ako v 1. bode. Doplňujúce pedagogické štúdium je určené pre učiteľov sociálnej práce, v tomto prípade by nič neriešilo. Odborní zamestnanci nemajú DPŠ, ani zákon to neurčuje.

Deniskaa
Soc. pedagóg

Ak vzdelanie ukončila v 2021 a text na vysvedčení sa nezhoduje s bodom 1, aké má možnosti? Vie sa zamestnať ako sociálny pedagóg? Aké vzdelanie si musí doplniť? Do akého obdobia si musí doplniť vzdelanie?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Soc. pedagóg

Odborní zamestnanci nemajú časové limity na doplnenie vzdelania. Nerozumiem moc tomu, prečo nestačí sociálna práca na sociálneho pedagóga ako kvalifikačný predpoklad. Skúste sa obrátiť na regionálny úrad školskej správy o stanovisko.